ince mesajlar

Posted by en güzel sözler | Posted in , | Posted on 02:51

» Çalışmak insanın hem Bedenini Dinç Tutar Hemde ufkunu Açar.

»Veren de O, alanda O, nedir senden gidecek?
Telâşını görenler, can senin zannedecek!

» Bir Mümin Fani Dünyada yaptığı Bütün Doğruları Birdahaki Hayatında Gerçek oLarak ve fazlasıyla Alıcaktır.

» Hâk ol ki, Hudâ mertebeni eyleye âli.

» Kâmil insan; övülmek ve kötülenmekte, hâli değişmeyen kimsedir.
Ömer bin Abdülazîz (rahmetullahi aleyh)

» Fani Dünyada Hak geçsede Hakkın Huzurunda Hakkın OLanı Alacaksın.

» Ey birader pekçe sakla rızkını etme telef, Düşmana kalırsa kalsın, dosta muhtaç olma tek. Abdullah bin Abdülaziz ;

» ” insanoğlu gaflete dalar ise, Allahü teâlânın emirlerini yapmaz ve yasakladığı şeyleri yapmaya başlar. İnsanlardan korkarak, emr-i ma’rûf ve nehy-i an-il-münker; iyiliği emredip, kötülüklerden alıkoyma farzını terk eder.”

» Bir Müminin temeli nekadar Sağlam Olursa imanıda okadar kuvvetli olur

» Kişi nâm ile işler işi, namsız bir pula değmezmiş kişi!

» En çok dikkat edeceğimiz şey, birbirimizin kusurlarını afv edeceğiz, sabredeceğiz. Sabredenin gideceği yer cennetdir
Hüseyn bin Said (rahmetullahi aleyh)

» Sakın sanma ki hayın berhurdâr olur; akıbet ya boynu vurulur, ya berdar olur.

» Elden geldiği kadar kaç kötü arkadaştan, Kötü ahbâb kötüdür, en zehirli yılandan. Yılan zehir akıtıp, insanı candan eder, Ama kötü arkadaş, can ve imandan eder.
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Rahmetullahi aleyh)

» Olacak olsa gerek çâr-ü nâ-çâr, gerek kalbin gen tut, gerek dâr.

» Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.
Hatim-i Esam (Rahmetullahi aleyh)

» Temiz suya kurbağanın vakvaksından ne zarar!

» İslamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. İslamiyetin dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz
Abdülhakim Arvasi (rahmetullahi aleyh)

» Bir kişinin ki yardımcısı Allah ola, Var kıyas eyle ki ol ne şah ola.

» Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir
Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (Rahmetullahi aleyh)

Comments Posted (0)

Yorum Gönder