iyi mesajlar

Posted by en güzel sözler | Posted in , | Posted on 02:49

» İyiliğin bedeli bu olmamalı sevdiğini bırakıp gitmemeli sende bir iyilik yap beni bende yaşa.

» İyilik yapan kötülük bulur, eğer iyilik yapmak istiyorsan tanımadığın insana iyilik yapki iyiliğin değeri olsun!

» İyilik yap denize at

» Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer. ( Servantes )

» Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. ( Racine )

» Başkalarında iyilik, kendinde ise kötülük ara. ( Benjamin Franklin )

» Bir dana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülüklerde eninde sonunda gelir onu bulur. ( Pançantra )

» Bir fenalık ettinse, arkasından bir iyilik icrasına çalış ki, o fenalık defterinden silinsin( Hadis-i Şerif )

» Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. ( Hadis-i Şerif )

» Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bırakmayanıdır. ( Balzac )

» Deryaya bıraksan eylik zayi olmaz. ( Süleyman Baba )

» Her iyilik bir sadakadır. ( Hadis-i Şerif )

» Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. ( J.J.Rousseau )

» İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. ( Şehabeddin Ahmed )

» İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür. ( Şheakspeare )

» İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen, sakla ondan kendini. ( La-Edri )

» İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.( Cenap Şehabettin )

» İyilik, insanlık sanatıdır. ( Nizami )

» İyilik, iyilikten, kötülük de kötülükten doğar. ( Buda )

» Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. ( Heine )
» Vahşi hayvan tuzakla, insanoğlu iyilikle avlanabilir. ( Şirazi )

» Yaptığın iyiliği hatırlama, gördüğünü unutma. ( Chillon )

» Yalnız iki erdem var. Ah bunlar bir birleşse: İyilik hep büyük olsa, büyüklük de hep iyi. ( Schiller )

» Zerre kadar iyilik eden mükafatını, zerre kadar kötülük eden de cezasını görür. ( Zilzal Suresi,7-8 )

Comments Posted (0)

Yorum Gönder